تور کنسرت «حمید متبسم» از اصفهان آغاز می شود

تور کنسرت «حمید متبسم» از اصفهان آغاز می شود

حمید متبسم

تور کنسرت های «حمید متبسم» به خوانندگی «حسین علیشاپور» از تاریخ ۱۳ مردادماه از اصفهان آغاز و ۳۰ مرداد ماه نیز در تهران به پایان می رسد.
+جزئیات کامل به همراه پوستر کنسرت

تور کنسرت «حمید متبسم» از اصفهان آغاز می شود

(image)

تور کنسرت های «حمید متبسم» به خوانندگی «حسین علیشاپور» از تاریخ ۱۳ مردادماه از اصفهان آغاز و ۳۰ مرداد ماه نیز در تهران به پایان می رسد.
+جزئیات کامل به همراه پوستر کنسرت
تور کنسرت «حمید متبسم» از اصفهان آغاز می شود

روزنامه قانون

About