تمرین ارکستر شهر تهران ماه بعد آغاز می‌شود

تمرین ارکستر شهر تهران ماه بعد آغاز می‌شود

۲۰۰۶۲۷۰

مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از تازه ترین اقدامات این مجموعه برای آماده سازی «ارکستر شهر تهران» سخن گفت. بابک ربوخه درباره تازه ترین اقدامات بخش موسیقایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای آماده سازی «ارکستر شهر تهران» به رهبری اسماعیل تهرانی بیان کرد: خوشبختانه با آغاز ثبت‌نام هنرمندان برای حضور در ارکستر شهر تهران طبق مقرراتی که در فراخوان اصلی اطلاع رسانی شده بود استقبال بسیار خوبی از این مجموعه انجام گرفته و من فکر می کنم روند ثبت نام متقاضیان تا پانزده روز دیگر ادامه پیدا می کند. وی ادامه داد: پیش بینی ما این …

تمرین ارکستر شهر تهران ماه بعد آغاز می‌شود

(image)

مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از تازه ترین اقدامات این مجموعه برای آماده سازی «ارکستر شهر تهران» سخن گفت. بابک ربوخه درباره تازه ترین اقدامات بخش موسیقایی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای آماده سازی «ارکستر شهر تهران» به رهبری اسماعیل تهرانی بیان کرد: خوشبختانه با آغاز ثبت‌نام هنرمندان برای حضور در ارکستر شهر تهران طبق مقرراتی که در فراخوان اصلی اطلاع رسانی شده بود استقبال بسیار خوبی از این مجموعه انجام گرفته و من فکر می کنم روند ثبت نام متقاضیان تا پانزده روز دیگر ادامه پیدا می کند. وی ادامه داد: پیش بینی ما این …
تمرین ارکستر شهر تهران ماه بعد آغاز می‌شود

اخبار دنیای دیجیتال

About